Regler

Generelle & lokale regler

Generelle regler

Sten i bunkere er flytbare forhindringer. Regel 24-1 er gældende.  

Følgende markeringer gælder på banen:  

Hvid
Out of bounds
Regel 27
Gul
Vandhazarder
Regel 26
Rød
Parallel vandhazard
Regel 26
Blå
Areal under reparation
Regel 25
Blå-hvid
Spil forbudt
Bilag 1, Del B-4
Orange
Forhindring
Regel 24

 
 
 

Lokale regler

 

  • Stensætninger på teesteder er ikke-flyttebare forhindringer. Regel 24-2b er gældende.
  • 150-meters markeringer i form af sort/gule pinde er ikke-flytbare forhindringer. Regel 24-2 er gældende.
  • Stengærde eller rester af stengærde er en organisk del af banen. Regel 24-2 er ikke gældende.
  • Hvis et ungt træ med støttepinde har hindrende indvirkning på en spillers stance eller området til hans sving, skal bolden løftes uden straf og droppes i ovenensstemmelse med regel 24-2b.
  • Grus- eller sanddækket drænage er areal under reparation (aur). Regel 25-1b er gældende.
  • Hul Pine 3 samt Magnolia 8 & 9: En bold som havner på den anden side af parallel vandhazard (Pinnån) betragtes som tabt i den parallelle vandhazard. Regel 26-1 er gældende.
  • Hul Cedar 4: Der kan droppes i markeret dropzone eller i overensstemmelse med regel 26-1.
  • Hul Magnolia 3: Stensætning ved træet højre om green er en ikke-flytbar forhindring. Regel 24-2 er gældende.
  • Spilleren må anvende hjælpemiddel, som udelukkende måler afstand.  Hvis spilleren under runden anvender et apparat til afstandsmåling, som også kan måle andre forhold, som kan påvirke spillerens spil (f.eks. hældning, temperatur eller vindhastighed) bryder spilleren regel 14-3, hvilket betyder diskvalifikation, uanset om disse funktioner har været anvendt eller ej.